21 กรกฎาคม 2562 ‘เพชรบูรณ์’รณรงค์ เขตปลอดเหมืองแร่

ที่มา: https://www.naewna.com/local/427700

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ คณะผู้บรรยายพิษภัยเหมืองแร่ นำโดย ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเฮียกิมตัง ประธานชมรมผู้อาวุโสหนองไผ่ ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิษภัยเหมืองแร่ โดยมีนายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองไผ่ ต้อนรับ และกล่าวเปิดการประชุม หลังจากการเปิดประชุมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้ขอความร่วมมือให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชาคม ก่อนจะอนุญาตตามขั้นตอนของกฎหมายได้ร่วมกันคัดค้านไม่ให้มีเหมืองแร่ทุกพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ และองค์การบริการส่วนตำบลหนองไผ่ นำโดยนายอนณ พิทยชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) หนองไผ่ นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กองทูล และ ประชาชนในพื้นที่ราวประมาณ 60 คน ร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องพิษภัยเหมืองแร่มาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ และส่วนเกี่ยวข้องในการอนุญาตให้มีเหมืองแร่หรือ ไม่มีเหมืองแร่ได้ทราบ รวมทั้งการตัดสินใจก่อนที่จะเห็นชอบให้มีหรือไม่มีการอนุญาต ขณะที่นายอนณ พิทยชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองไผ่ ได้กล่าวขอบคุณทีมงานผู้บรรยาย และพร้อมรับปากว่าหากตนได้รับเลือกเข้ามาทำหน้าที่บริหารในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่อีกสมัย จะขอคัดค้านไม่ให้มีเหมืองแร่เกิดขึ้นในเขตตำบลหนองไผ่อย่างแน่นอน พร้อมทั้งขอให้ทีมงานทุกท่านยกมือสนับสนุนไม่เอาเหมืองแร่ด้วย ที่บริเวณโรงเรียนหนองไผ่ ก่อนจะเริ่มการบรรยายให้ความรู้ คุณวรากร กัลยาประสิทธิ์ ( ที่แต่งเพลงต้านเหมืองแร่ ) ได้ขับร้องเพลงเพราะ ๆ ให้กับน้อง ๆ นักเรียนได้รับฟัง ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6 จำนวนประมาณ 420 คน เข้ารับฟังและตอบคำถามปัญหาเกี่ยวกับพิษภัยเหมืองแร่ ใครที่ตอบคำถามถูกต้องก็จะได้รับมอบรางวัลเป็นเสื้อต้านเหมืองแร่ สำหรับการบรรยายให้ความรู้ครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้ทราบทั้งคุณ และ โทษของเหมืองแร่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยบอกต่อกับครอบครัวพ่อแม่ของตนและคนรอบข้างได้ถือว่าเป็นการติดอาวุธให้กับเยาวชนของชาติ ได้ตระหนักถึงภัยที่จะมาใกล้ตัวเรา นอกจากนี้ เด็กนักเรียนทุกคนรับปากว่าจะช่วยกระจายข่าวบอกต่อ ๆ กันไป เพื่อคัดค้านไม่ให้เหมืองเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์.